Wat is FoxT BoKS? Een korte introductie

2009-10-20 07:36:00

In een zin samengevat is het met BoKS mogelijk om vanuit een centrale server gebruikersaccounts en toegangsrechten te beheren op basis van Role Based Access Control (RBAC).

Het volgende artikel is ook beschikbaar als PDF.
Wat is FoxT BoKS?

BoKS Access Control is een product van de Zweedse firma FoxT, bedoelt voor het centrale beheer van gebruikersauthenticatie en -authorizatie (Role Based Identity Management en Access Control). De naam is een afkorting voor het Zweedse "Behörighet- och KontrollSystem", wat zich laat vertalen als "Legitimatie en controle systeem".

Belangrijke features van het pakket zijn onder andere:

Met behulp van BoKS bepaalt u WIE WANNEER toegang krijgt tot WELKE servers, WAT hij daar mag doen en HOE.

BoKS is een vrijstaande applicatie en vereist geen aanpassingen aan het besturingssysteem van uw servers en desktop systemen.


Een praktijkvoorbeeld: Role Based Access Control

Gebruikers en computersystemen worden in BoKS gegroepeerd op basis van hun functie binnen het netwerk. Elke gebruiker kan beschikken over één of meerdere rollen en elke server maakt deel uit van verscheidene host groepen. De BoKS database is feitelijk een weergave van het organogram van de organisatie, waarbij eenieder een eigen rol binnen het bedrijf vervult.

Als voorbeeld nemen we een netwerk met een BoKS security server, een applicatie server en een database server.

De database beheerders krijgen toegang tot hun eigen werkstations. Daarnaast worden zij toegestaan om met behulp van SSH op hun Oracle servers in te loggen. Omdat BoKS in staat is om ook op SSH subsystemen te filteren, krijgen de DBA's toegang tot de command line en kunnen zij bestanden kopiëren met behulp van SCP. Zij zullen echter geen gebruik kunnen maken van X11 forwarding of SSH port forwarding. Met behulp van de BoKS Oracle plugin worden ook hun gebruikersaccounts in Oracle zelf aangemaakt zodat zij de volledige controle over hun databases krijgen.
De systeembeheerders krijgen vanaf hun werkstations SSH toegang tot alle servers in het netwerk. Om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren krijgen zij toegang tot alle SSH functies en mogen zij daarnaast met het superuser account inloggen op de console. Omdat de systeembeheerders 24x7 support leveren mogen zij ook via een VPN verbinding met SSH inloggen. Echter, zij zullen dit alleen mogen wanneer zij zich met een RSA token hebben geauthenticeerd.

Vanwege de strikte functiescheiding zullen de systeembeheerders geen toegang krijgen tot de applicaties en databases die op de servers actief zijn.
Security operations, de eigenlijke gebruikers van BoKS, krijgen SSH toegang tot de BoKS security server. Daarnaast krijgen zij toegang tot de BoKS web interface, mits zij zich identificeren met behulp van een smart card met PKI certificaat.

Key features van BoKS

Centraal beheer van gebruikersaccounts
Het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts en aanverwante zaken hoeft niet langer lokaal te gebeuren. BoKS beheert niet alleen user accounts, maar ook SSH certificaten, secundaire Unix groepen en home directories.

Centraal gedefinieerde toegangsregels
Gebruikers krijgen toegang tot systemen op basis van toegangsregels in de BoKS database. Deze regels stellen eisen aan zowel het bron- als het doelsysteem, het tijdstip en het gebruikte protocol.

Role based access control
Toegangsregels kunnen worden toegekend aan individuele gebruikers, maar kunnen ook worden verbonden aan rollen. Zo wordt het mogelijk om per afdeling een set toegangsregels te definiëren, waarmee veel tijd en risico’s bespaard kunnen worden.

Diepgaande audit logging
Elke authorisatieaanvraag die door BoKS wordt behandeld wordt opgeslagen in de audit logs. Zo kan men ten alle tijden zien wat er zich in het netwerk heeft afgespeeld. Daarnaast is het mogelijk om voor de superuser keystroke logging te activeren zodat bij kan worden gehouden welke commando’s een gebruiker heeft uitgevoerd.

Real-time monitoring mogelijkheden
De BoKS audit logs worden real-time aangevuld waardoor het mogelijk wordt om met monitoring tools alarmen te verbinden aan bepaalde situaties.

Ondersteuning voor alle gebruikelijke protocollen
BoKS ondersteunt authenticatie en authorizatie controle voor de volgende protocollen: login, su, telnet, secure telnet, rlogin, XDM, PC-NFS, rsh en rexec, FTP en SSH. Het SSH protocol kan verder worden opgesplitst in ssh_sh (shell), ssh_exec (remote command execution), ssh_scp (SCP), ssh_sftp (SFTP), ssh_x11 (X11 forwarding), ssh_rfwd (remote port forwarding) en ssh_fwd (local port forwarding.

Gedelegeerde superuser toegang
Met behulp van de suexec functionaliteit van BoKS wordt het mogelijk om gebruikers zeer gelimiteerde toegang te geven tot superuser accounts. De suexec toegangsregels kunnen tot op het parameter niveau aangeven welke commando’s uitgevoerd mogen worden als root.

Integratie met LDAP en NIS+
Indien gewenst is het mogelijk om BoKS samen te laten werken met directory services als LDAP en NIS+. Zo wordt het onder andere mogelijk gemaakt om aan te sluiten bij geautomatiseerde HR processen met betrekking tot het in en uit dienst treden van medewerkers.

Redundant uitgevoerde infrastructuur
Het gebruik van meerdere BoKS servers per fysieke locatie maakt load balancing mogelijk. Tijdens een catastrofe zal de BoKS infrastructuur beschikbaar blijven, waarbij disaster recovery binnen afzienbare tijd behaald kan worden.


Productvergelijking

OpenLDAP eTrust AC BoKS AC
Centraal user beheer Y Y Y
Centraal authorisatie beheer Y (1) Y Y
Role based access control N Y Y
SSH subsysteem beheer N N Y
Monitoring van bestanden N Y Y
Toegangsbeheer op bestanden N Y N
Gedelegeerde superuser toegang Y (2) Y Y
Real-time security monitoring Y (3) Y Y
Diepgaande audit logging N Y Y
OS blijft ongewijzigd Y N Y
Gebruiksvriendelijke configuratie N Y Y
Rapportage tooling N Y Y
Password vault functionaliteit N Y Y (4)

1: Alleen voor SSH.
2: Met behulp van extra software.
3: Decentraal, met behulp van bijvoorbeeld syslog.
4: Met behulp van de BoKS Password Manager module.


kilala.nl tags: , ,

View or add comments (curr. 0)